NOTA LEGAL - Estructuras Puerto10

Vaya al Contenido
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Puerto 10 Estructuras S.L. informa els usuaris que, la comunicació ara o en el futur, de les seves dades personals i les incorpori als corresponents fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, amb la finalitat de facilitar a l'usuari l'accés, l'ús ràpid i correcte del portal, agilitzar l'usuari els tràmits d'obtenció de productes i / o serveis, la gestió, administració, estudi,

revisió, acceptació i / o rebuig de les sol·licituds dels usuaris per adquirir productes i / o serveis oferts a través del portal, l'adequació i personalització dels productes i / o serveis a les preferències dels usuaris, l'enviament de notificacions d'actualització del portal, i l'enviament, per mitjans electrònics o en suport paper, d'informació relativa al portal i informa que el usuari no està obligat, en cap moment, a respondre els formularis que rebi.

Puerto 10 Estructuras S.L. li garanteix que aquestes dades únicament podran ser utilitzades amb la finalitat de realitzar el seguiment de la sol·licitud i es compromet a mantenir i guardar les dades de caràcter personal que l'usuari proporcioni de forma confidencial, garantint-li que el servidor en el qual s'emmagatzemaran i tractaran aquestes dades, gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats.
Sense prejudici de l'anterior, Puerto 10 Estructuras S.L. podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra infromació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics i que li sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.
Regreso al contenido